Begin jij in je leven ook te merken, hoe groots begrippen als bewustzijn en liefde zijn? En eigenlijk dus, hoe groots wijzelf zijn. Dit inzicht groeide bij mij na het lezen over Christina von Dreien. Misschien spreekt jou de taal van iemand anders meer aan. In de kern hebben ze het over hetzelfde. Voor mij is de rode draad, om in woord en daad te kiezen voor liefde en mijn licht te laten schijnen.

Als je met een nieuwe blik gaat kijken, is het fijn dit met anderen te delen. Vaak blijft het bij de mensen, die je al kent. Terwijl in je omgeving onbekenden wonen, die er ook mee bezig zijn. Met mijn initiatief wil ik deze nabije onbekenden elkaar laten ontmoeten.

Ik kreeg een ingeving over praten en stil zijn in een cirkel. Dat geeft een balans tussen je aandacht naar buiten richten en naar binnen. Om zo in een milde structuur een ritme te krijgen van delen, luisteren naar jezelf en een volgende die deelt.

Je bent van harte welkom.

Pieter Smit (meer over mezelf op pieteronline.nl)


Bewustwording

Bewustwording is er op twee niveaus, vanuit ons hoofd en vanuit ons hart. Met ons hoofd weten we dat de Aarde om de Zon draait en niet andersom. We ervaren er verder niks bij. Bij bewustwording vanuit ons hart stemmen we ons af op universele intelligentie. Dit betekent niet dat daarmee obstakels uit ons leven verdwijnen, het zit hem in de acceptatie van de obstakels. Christina zegt: “Acceptatie ligt ten grondslag aan elke verandering.”

Voor mij is het onderscheid tussen denken, geloven en weten een belangrijke eye-opener geweest. Denken gaat hand in hand met twijfelen en voor sommigen kan geloven helpen tegen de twijfel. De minder makkelijk gelovigen zoeken naar bewijzen en discussiëren over de uitgangspunten. In een notendop schets ik zo de (menselijke) terreinen van religie en wetenschap. Sinds kort realiseer ik me, dat de bron van weten het stemmetje in onszelf is. Juist door te stoppen met denken en te luisteren naar onze ingevingen, komen we bij weten uit. Een weten dat afkomstig is van de bron van leven.

Bij bewustwording vanuit ons hart hoeven we niet te denken. Wat we kunnen doen, is ons ervoor openstellen. Daarbij helpt het, flexibel te zijn en innerlijke rust te hebben. Bij deze bijeenkomsten kunnen we elkaar inspireren met onze ervaringen, elk verhaal met zijn eigen kleur. Je bent van harte welkom jouw verhaal over bewustwording te komen uitspreken.

Spiritueel netwerken

Spiritualiteit omschrijf ik als onze zoektocht naar wat we in onze kern zijn: licht en liefde. Christina zegt: “Alle mensen zijn licht, ze zijn het alleen vergeten.” En over liefde: “Liefde is onbegrensd aanwezig in het universum, een oersubstantie die de basis vormt van al wat is.” Bij spiritualiteit staat men open voor waarnemingen die niet te bewijzen zijn door de wetenschap. Christina zegt hierover: “Leven vanuit het hart is een van de kenmerken van spiritualiteit.“ en “In het universum is niets ingewikkeld. De mensen maken het ingewikkeld. De Aarde is de basisschool, het universum de universiteit.” Menselijke gidsen als Christina helpen ons in onze zoektocht.

Tijdens de bijeenkomsten leren we elkaar enigszins kennen. Zo bouwen we gestaag aan een netwerk van gelijkgestemden. Toen ik me dit realiseerde, was de naam van de site geboren. Met dit initiatief wil ik eraan bijdragen, dat de verschillende spirituele subgroepjes samen een sterk netwerk gaan vormen.

Een deel van mijn netwerk heb ik lange tijd over het hoofd gezien: de engelen om mij heen. Bij iedereen staan ze klaar om te helpen. Het initiatief ligt bij ons.

Praktische informatie

Locatie

We ontmoeten elkaar in het PieterBruegelhuis. Het adres is Middegaal 25 in Veghel.

Programma

We beginnen met onze ervaringen te vertellen. Meestal is er voldoende tijd, om ook een kaart te kiezen en naar de toelichtende tekst te luisteren.

De bijeenkomsten vinden plaats als er voldoende animo is. Dan prikken we met elkaar een geschikt tijdstip.

Kosten

Ieder draagt bij naar zijn/haar mogelijkheden. Dat kan in geld zijn, maar ook in helpen klaarzetten of opruimen. Mijn idee is om een bijeenkomst samen te dragen.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden op deze pagina. Als je graag een wat grotere groep wilt, geef dat dan aan. En als je een keer met mij over je ervaringen wilt praten, dan doen we dat.

Tot slot

Mocht je meer over Christina willen lezen, mijn boeken heb ik in een boekenkast van het PieterBruegelhuis gezet.

Meditaties helpen mij gevoeliger te worden voor subtiele gewaarwordingen. Ik heb hiervoor een abonnement bij de Higher Spirit Academy.

De meeste afbeeldingen op deze site zijn afkomstig van het Brabants Landschap. Een ode aan het netwerk van leven.