Begin jij in je leven ook te merken, hoe groots begrippen als bewustzijn en liefde zijn? En eigenlijk dus, hoe groots wijzelf zijn. Dit inzicht groeide bij mij na het lezen over Christina von Dreien. Misschien spreekt jou de taal van iemand anders meer aan. In de kern hebben ze het over hetzelfde. Voor mij is de rode draad, om in woord en daad te kiezen voor liefde en ons licht te laten schijnen.

Als je met een nieuwe blik gaat kijken, is het fijn dit met anderen te delen. Vaak blijft het bij de mensen, die je al kent. Terwijl in je omgeving onbekenden wonen, die er ook mee bezig zijn. Met mijn initiatief wil ik deze nabije onbekenden elkaar laten ontmoeten.

Ik kreeg een ingeving over praten en stil zijn in een cirkel. Dat geeft een balans tussen je aandacht naar buiten richten en naar binnen. Om zo in een milde structuur een ritme te krijgen van delen, luisteren naar jezelf en een volgende die deelt.

Je bent van harte welkom.

Pieter Smit (meer over mezelf op pieteronline.nl)


Bewustwording

Bewustwording verandert je kijk op de wereld. Een klassiek voorbeeld is de ontdekking van Copernicus: de Aarde draait om de Zon en niet andersom. Dit noem ik een bewustwording vanuit het hoofd, vaak op afstand van jezelf. Leven vanuit liefde is echt een ander verhaal. Je ontdekt meer en meer je eigen grootsheid. Dit pad van bewustwording wens ik een ieder toe.

Voor mij is het onderscheid tussen denken, geloven en ervaren een belangrijke eye-opener geweest. Denken gaat hand in hand met twijfelen en voor sommigen kan geloven helpen tegen de twijfel. Dat gebeurt allemaal in ons hoofd. Ons hart is een ander verhaal, ons hart weet. Een belangrijke gids dus, maar met zo’n andere taal dan denken. Zo kom ik uit bij ervaren. In ieder van ons kan bewustzijn zichzelf ervaren. En hoe meer bewustzijn, hoe meer we stralen. Daarom wil ik me niet laten beperken door bedachte leefregels, maar volg ik mijn gids richting een leven vanuit licht en liefde.

Bij bewustwording kom je tot nieuwe ervaringen. Je herkent blinde vlekken, je transformeert oude pijn, een liefdevol idee is je te binnen geschoten, je merkt een lichtheid in je leven: een breed spectrum aan waardevolle ervaringen. De uitnodiging is je verhaal over bewustwording met anderen te delen, elk verhaal met zijn eigen kleur.

Spiritueel netwerken

Spiritualiteit gaat voor mij over ervaren. En hoe we onze werkelijkheid ervaren, hangt weer samen met ons bewustzijn. Door te kiezen voor liefde verruimen we ons bewustzijn, want liefde verbindt. Met een ruimer bewustzijn wordt het makkelijker om subtielere ervaringen ons eigen te maken. Ook zijn we met een ruimer bewustzijn beter in staat onze werkelijkheid vorm te geven. Dat gebeurt, omdat onze binnen- en buitenwereld spiegels van elkaar zijn en omdat bewustzijn heerst over materie.

Tijdens de bijeenkomsten leren we elkaar enigszins kennen. Zo bouwen we gestaag aan een netwerk van gelijkgestemden. Toen ik me dit realiseerde, was de naam van de site geboren. Met dit initiatief wil ik er aan bijdragen, dat de verschillende spirituele subgroepjes samen een sterk netwerk gaan vormen.

Een deel van mijn netwerk heb ik lange tijd over het hoofd gezien: de engelen om mij heen. Bij iedereen staan ze klaar om te helpen. Het initiatief ligt bij ons.

Praktische informatie

Locatie

We ontmoeten elkaar in de Tuinkamer van het PieterBruegelhuis. Het adres is Middegaal 25 in Veghel.

Programma

We beginnen met onze ervaringen te vertellen. Meestal is er na de pauze voldoende tijd, om ook een kaart te kiezen en naar de toelichtende tekst te luisteren. 

Kosten

De kosten per avond waren bij de eerste bijeenkomsten 10 euro, inclusief consumpties. Gaandeweg realiseerde ik me dat een vaste prijs een bepaalde dynamiek in de hand werkt: één persoon die de kar trekt en anderen die deelnemen. Het spreekt mij meer aan dit initiatief samen te dragen, ieder naar zijn/haar mogelijkheden.

Daarom kies ik vanaf december 2022 voor een vrije bijdrage in geld en/of medewerking.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden op deze pagina. We zijn met maximaal negen personen.

Tot slot

Mocht je meer over Christina willen lezen, mijn boeken heb ik in een boekenkast van het PieterBruegelhuis gezet.

Meditaties helpen mij gevoeliger te worden voor subtiele gewaarwordingen. Ik heb hiervoor een abonnement bij de Higher Spirit Academy.

De meeste afbeeldingen op deze site zijn afkomstig van het Brabants Landschap. Een ode aan het netwerk van leven.